เส้นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด

เส้นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด

หนทางข้างหน้าไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดที่ไหน แต่หนทางที่เราเลือกที่จะเดินไป จะไม่มีที่สิ้นสุด..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *